Featured Post

ආරක්ෂක ගාථා හා මන්තර

                                   
                               
                                        මේ ලිපියෙන්  විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අමනුශ්‍යන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙලා දෙවියන්ගේ පිහිට ලබාගත හැකි ප්‍රතිඵල අත්දැකපු පිරිත් හා ගාථා හා මන්තර කීපයක් පිළිබඳව. මනුස්ස ලෝකේ මනුස්සයන්ට වඩා අමනුස්සයෝ ඉන්නවද කියල හිතෙන තරමට කීප දෙනෙක්ටම උන අමනුෂ්‍ය කරදර කීපයක් දැක්කට පස්සේ මේ ආරක්ෂක ගාථා ලිපියකින් පළකිරීම හොදයි කියල තීරණය කළා. තමන්ට හෝ අදුරන කෙනෙක්ට අමනුෂ්‍ය දෝෂ තියෙනවනම් මේව දිනපතා එකදිගට කීමෙන් ඒවා මගහරවා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මන්තර ගුරුකම් වලින් කරපු දේවල්නම් මේවා මගින් අයින් කරගන්න බෑ. ආරක්ෂාවට වගේම හිතේ ශක්තිය වැඩිවෙන්නත් හදිසි අනතුරු වලින් ආරක්ෂාව ලැබෙන්නත් දෙවියන්ගේ පිහිට ලැබෙන්නත් මේවා හේතු වෙනවා.

මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන් පිරිත් වෙන්නේ ගිනි පිරිත, ඇනවුම් පිරිත, ජල නන්දන පිරිත හා අභිසම්භිදාන පිරිත කියන හතර. internet search කරලා මේවා ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. මේවා කීමෙන් හෝ වාදනය වෙන්න සැලැස්වීමෙන් දේව ආරක්ෂාව සලසා ගන්න පුළුවන්.

හැමදාම බුදුන් වැඳලා පහතින් තියෙන ගාථා හතරම හෝ එකක් හෝ කීපයක් කීමෙන් දෙවියන්ගේ පිහිට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. හැබැයි මේවයින්  සංසාර සාරෝඝ කියන ගාථාවේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ මස් මාළු බිත්තර වලින් වැළකිලා හිටියොත් විතරයි. පිලි ජාති කාලා මේ ගාථාව කිවුවා කියල නරකක් වෙන්නේනම් නෑ.  හැබැයි ප්‍රතිඵලයකුත් නෑ. පිළි ආහාර වලින් වැළකිලා පිරිසිදු ජිවිතයක් ගත කරනවනම් සංසාර සාරෝඝ ගාථාව දිනපතා කියන පුද්ගලයන්ගේ නිවෙස් වලට දෙවියන් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩමවූ අවස්ථාත් තිබෙනවා. 

(1) සංසාර සාරෝඝ විණීත ණීසං
සංණීත සාතං සුචිසාර ධීසං
සංධීර කං සොණ්‌ණ තනු පළාසං
සංළාප දේසිං පණමෙභි සාසං

සංසාභි ගං කේවල මෝහ නාසං
සංනාහකං මාර රණෙ විසේසං
සංසේවිතං දාසි මුදාර හාසං
සංහාර ධම්මං පණමෙ සදාසං

සංදාස ගං නා සිත පාප නාසං
සංනාප ධංසි හත ඝෝර පාසං
සංපාර ගාමිං සුචිසාර වාසං
සංවාර සංඝං පණමෙ රසාසං


(2) ජයෝ මුනින්දස්ස සුබෝධිමූලේ
අහෝසි මාරස්ස පරා ජයෝහි
උග්ඝෝසයුං දේව ඝනා පසන්නා
ඒතේන සච්චේන ජයස්සු මයිහං


(3) පඨවි බල සුන්දරී - සබ්බඤ්ඤු බෝධි මණ්ඩලං
අසංඛෙයිය මාර සේනං - ජයෝ ජයතු මංගලං

කකුසන්ධෝ කෝණාගමණෝ - කස්සපෝ ගෝතමෝ මුනි
මෙත්තෙයිය පඤ්ච බුද්ධා තේ - සිසේ ‘මේ’ සෙන්තු සබ්බදා

එතෙසං ආනුභාවේන - යක්කා දේව මහිද්ධිකා
තේ සබ්බේ සුඛිතා හොන්තු - ‘මම’ මිත්තා සහායකා

සම්බුද්ධේ අට්ඨ විසංච - ද්වාදසං ච සහස්සකං
පඤ්චසත සහස්සානි - නමාමි සිරසා අහං
තේසං ධම්මඤ්ඤ සංඝන්ච - සබ්බේ පච්චේක සම්බුද්ධේ
බෝධිරාජේ ච සබ්බේසං - සාදරේන නමා මහං
නමක්කාරේනූ භාවේන - සබ්බේ භයා උපද්දවා
අනේකා අන්තරායාපි - විනස්සන්තු අසේසතෝ


ගාථා වලට අමතරව දෙවියන්ගේ පිහිට ලබාගන්න පුළුවන් තවත් ප්‍රධානම ක්‍රියාවක් තමයි පින්කම් කරලා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදම් කිරීම. නිතර නිතර දෙවියන්ට පින් දෙන පුද්ගලයන්ව දෙවියන් කැමැත්තෙන් ආරක්ෂා කරනවා. සමහර ස්වාමින් වහන්සේලා බන කියන වෙලාවට කියනවා පින් කරලා දෙවියන්ට පින් දෙන්න දෙවියෝ යැපෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ පින් වලින් කියලා. ඒක වැරදි මතයක්. දෙවියන්ට මිනිස්සුන්ගේ පිනක් අවශ්‍ය නෑ. තමන්ව නිතර මතක් කරමින් පින් දෙන පුද්ගලයන් වෙත දෙවියන් නිතර බැල්ම හෙලනවා.
අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට පින් අනුමෝදම් කිරීම වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ සියලු අමනුෂ්‍යයන්ට අධිපති විරුඪ විරුපාක්ෂ ධෘතරාෂ්ඨ වෛශ්‍රවණ යන සතර වරම් දෙවි වරුන්ටත් ලංකාව තුල අමනුෂ්‍යයන්ට අධිපති සිද්ධ සුනියම්, දැඩිමුන්ඩ, කඩවර, මහසොහොන්, සිද්ධ පත්තිනි, කාලි යන දෙවිවරුන් හටත්  පින් අනුමෝදම් කර සියලු අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටීමයි. ඒ වගේම ඒ දෙවිවරුන් හට අයත් අනවින කොඩිවින ආදියෙන් තමන්ව ආරක්ෂා කරන්න කියල ඉල්ලන්න.


ආරක්ෂාව සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් අනිත් දේ වෙන්නේ නවකුන්ඩරාජ මන්තරය. මන්තරයක් උනත් මස් මාළු වගේ කිලි ජාති වලින් බලපෑමක් නැති නිසා සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී මේක භාවිතා කරන්න ලේසි. හැබැයි මේ මන්තරය භාවිත කරනවානම් හරක් මස් වලින් වැලකි ඉන්න ඕනි.  මේ මගින් ප්‍රතිඵල ලබාගන්නනම් ඝන හරියට උච්චාරණය කරමින් මතුරන්න ඕනි. මෙමගින් දේව ආරක්ෂාව ලැබීමට අමතරව ඇස්වහ කටවහ ආදිය දුරුවීමත් සිද්ද වෙනවා."ඕං නමඃ ශ‍්‍රී ඝනාය නමඃ සර්වඥාය හරිහරාය රාග ද්වේශ නාය හරිහරාය නව කුණ්ඩරාජයාය ඕං හ‍්‍රීං දේවයෙන් නමඃ රතනත‍්‍රයෙන් නමඃ ඕං හ‍්‍රීං ඊශ්වර වජ‍්‍ර විෂ විනාසනී ඊශ්වරී නීශ්වරී කෝටි දෝෂනී වාරුණී වාරුණී ප‍්‍රකට ප‍්‍රකෝටි වීර භද්‍ර සිංහ නේක කාලී ඕං කාලී ඊශ්වර කාලී විකයණ්ඩි විරූපාක්‍ෂී ධ‍්‍රැතරාෂ්ඨී භුවනේශ්වරී බාලග‍්‍රී බලගන බලදේවී සිද්ධි යෝගී ඝනේශ්වරී චාමුණ්ඩි ලක්‍ෂ්මී සක‍්‍රීන් සැක්ක්‍රාන් මාතාංගී මාතාංග දේවී කාල රාත‍්‍රී උමා පතී ගුහාර දේවී පාතාල දේවී එන්මෝහිනී මහා මෝහිනී නාරායන වීරභද්‍ර දේවී වාතාජ්වර පිතාජ්වර ස්ලේශ්මාසාජ්වර සන්නිපාතාජ්වර දුෂ්ටපානාජ්වර සාදාරව හන හන දහන දහන මත මත චම්ප චම්ප විද්‍යාමනෝහාරය විද්‍යමනෝහාරය කර්ණ කර්ණ වර්ණ වර්ණ උච්ඡාටන උච්ඡාටන ත්‍රෝෂ්ටං ත්‍රෝෂ්ටං නව අරහං මෘග සූකර ව්‍යාඝ‍්‍ර සර්ප විෂ විනාසාය ප‍්‍රමන්ත‍්‍ර චේදනාය ප‍්‍රවිද්‍යා චේදනාය භගවතී භගවතී ගෝතමී ගෝතම මුණී යක්‍ෂ භය චෝර භය මාර භය විෂ විනාසනී තක්‍ෂලී තක්‍ෂලී තමට තමට චලිත චලිත තට තට නශ්ඨ නශ්ඨ ඕං ටඃ හ‍්‍රීං ටඃ ගෞ ටඃ චක‍්‍ර වාලාය චක‍්‍රවාලාය කපාලය කපාලය සූර්ය ප‍්‍රලයාය සරණාය නවන්දිනාය ජීව දේවනී අංගුලිමාල මහා කාලී නමෝ ඉන්ද්‍රනීල මහා බහිරවී ආදි බහිරවී ආමා බහිරවී ඊමා බහිරවී ප‍්‍රකට බහිරවී ඝෝර බහිරවී මාර බහිරවී බහිරව දේවී බහිරව රාක්‍ෂී නාලා ඉරත්තු පත්තේට්ටු විෂාදි විෂ සූනියං ප‍්‍රමන්ත‍්‍ර ප‍්‍රතන්ත‍්‍ර ප‍්‍රවිද්‍යා චේදනකාරී ශ‍්‍රී නාරායන බ‍්‍රහ්මනී කෞමාරි දේවතාවී ප‍්‍රකෝටි විෂ විනාශනී ආඝෝර මුණිවර සරනි රාජ මන්ත‍්‍රී ශාන්ති කව්වේද මන්ත‍්‍ර භූවනී මහා මන්ත‍්‍ර ද්වේෂනී භ‍්‍රහ්මනී බ‍්‍රහ්මනී කෝටි ගුණ දේවේන්ද්‍ර නවකුණ්ඩ රාජයා සිද්ධි කර සිද්ධි සිද්ධී ඒස්වාහඃ"

Comments

 1. තව මේ වගේ පෝස්ට් ලියන්න අයියා......
  අපි ආසාවෙන් කියවනවා අයියා.................
  මේක මරු අයියා...............................

  ReplyDelete
 2. Godak pin me wage post danwata... thawa thawath me wage posts danna.. theruwan saranai...

  ReplyDelete
 3. Me mntraya kiparak japa keranne oneda

  ReplyDelete
 4. අලුත් පොස්ට් ගොඩක් එල වැඩක් �������� අයියේ ඔය මන්තරේ කියවල නිවැරදිව උච්චාරණය කරන්න අමාරුයි පපුළුවන් නම් audio clip එකක් දාන්න, අනික පිරිත් ටිකත් වාදනය කරනවා නම් link ටිකක් දාන්න, ස්තුතියි

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ow me mntraya hariyata gana pihitua ucharanaya kerapu audio ekak damman loku pinak.....

   Delete
  2. Ow me mntraya hariyata gana pihitua ucharanaya kerapu audio ekak damman loku pinak.....

   Delete
  3. මේක කියවන්න පැටලවෙන මන්තරයක් නෙවෙයි. තියෙන විදියට කියන්න. audio දාන්න දෙයක් නෑ ඕන කෙනෙක්ට කියවල තේරුම්ගන්න පුළුවන් මේක

   Delete
  4. Manthraya keewarak mathuranna knead?

   Delete
 5. ඔබට මේ පින නිවන් අවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා , ඒ වගේම තමයි එදා බුදු රජාණන්වහන්සේ විශාලා මහනුවර තුන් බිය දුරැ කරන්න දස දහසක් ලෝක සක්වල දෙවියන්ට තමයි ආරාධනා කලෙ එ් ආරාධනාව පිලිගත් දෙවියන් විශාලා මහනුවරට වැඩම කරන විට උන් වහාන්සේලාගෙ ගුනයන් සහ ආලෝකය දරා ගත නොහැකිව අමනුෂ්‍යයින් සී සී කඩ දුවන්න ගත්තා එතකොට ඔබට තේරෙනවා ඔබ බුදු රජාණන්වහන්ගෙ ධර්මයහි හැසිරෙන විට නිතරම පිංදෙවියන්ට අනුමෝදන් කරන විට ඔබලාගේ ගුණයන් නිසාම දෙවියන් ඔබ ලගින්ම සිටිනවා එවිට අමනුෂ්‍යයන්ට ඔබ වෙතට ලංවෙන්නවත් බෑ ඔබලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි

  ReplyDelete
 6. Ponnayo... tho ona mantharayak mathura ganing. hebai ape nirmala buddagama gaawa ganna epa oya mithyadrushtika weda walata! tho wage ewung dayayak hitiyaama ethi me rate buddagama vinaasa wenna....

  ReplyDelete
  Replies
  1. ko mokakda meke mithya drushtika buddagama winasa wena de?

   Delete
  2. Buddagame koheda thiyenne manthara mathuranna?? deiyo adahanna? nekath balanna? kuddaka nikaaye kiyala thiyanawa neda thurunuwan gena achala visvaasayak thibe nang mewa nokala yuthu bawa. nodanna kamatai ahanne? apita Soma haamuduruwangen passe buddagama bera ganna kawruth nethi una. apahu hithe hetiyata pansal wala dewaala business patang arang...rothu piting katharagama deiyo visit karanna yanawa bauddayai kiyaa gattu mithyasrushtikayo....we need another soma hamuduruwo righ now. also, many apologies for the filthybword i used. budu saranai...

   Delete
  3. 1.ithin mama meke kohewath kiyala nene buddagame manthara mathirimak thiyenawa kiyala?

   2.gatha, manthara, deviyo adahim thiyenne nopenena balawega walin wena karadara nawattaganna ha deviyangen udau ganna. pirith wage thama gatha ha manthara. karala balannathuwa ekaparata bahara karannathuwa attada boruda kiyala issella karala balanna. mewa thiyenne deviyangen udau ganna misak deviyanwa adahanna, sarana yanna newei.

   3.kuddaka nikaye kothankawath ohoma deyak ne

   Delete
  4. ANONYMOUS oba prabala mithya drushtiyaka inne... ek awasthawaka bamunek aevith oya wagema budun wahanseta kiwwa mama thula kisima drusttiyak ne kiyala, budunwahanse pilithuru dunna eka tamai obathula thibena brabalama drustiya kiyala.... oba kawru unth mathaka thiyaganna budun wahannse deviyo prathikshepa kale ne,dewatha sanukthaya, sadewlokagena deshanaakale ekai, hebei deviyan gena anumathanokale api dewa wandanawa thulin skkaya dittiya upadawaaganna nisa.... anika daruwo oya katha karala thiyana baashawa...! oya thula loba, desha, moha akusal tunama ipadilaa, mamath bhikshuwak namuth mathaka thiyaganna aagama kiyanne pawudgalika deyak.... hebi manussakama kiyanne api hemotama podu deyak... mewage pahath wachanen kisima kenekta kathakaranna epaa... eken matanam denune bawudda/sinha me dennama kathakarannawth dannedda adahas prakaasha karannawath dannedda kiyana de... daruwo allapu wete hitiya chunda sukara wagema anepidu situwaraya kiyana me dennama bhagyawathun wahanse aesuru kalaa... asuchi kaapu, minimarapu ayath damanaya kalaa.... eka kale karunawen... bawuddaya kiyanne kulappuwu kenek newe... sansunwu buddimath kenek... theruwan saranai...!
   ( getaluwak mathu unoth baninna epa me number ekata katha karla ahanna 0716565416 )

   Delete
 7. mama deiyo ne kiyala kiyanee ne. oya katharagama deiyo, gana deiyo, allah deiyo, jusuge thaatta , maha baba, catholic saintsla roththakma ethi a hema ekaama hena powerful wenna ethi; samaharu mithyadrushtika deiyo wenna ethi... apita moko ung hitiyata. api baudha manushyayo widihata ape paaduwe baudda darshanaya adahanna one ; deiyanta unge paaduwe inna deela. ei api unta wadayak wenne udaw illala?? soma hamuduruwo kiyanawa wage owa thanikara business... oba kuddaka nikaaya hodata study karala thiyenawada? soma hamuduruwo hitapu kaale me vikaara business okkomata attack karala ape buddagama bera ganne heduwa. (hebai Soma hamuduruwo oya kathragama deiyanta ehema kiyapu dekata kepena kunuharapa maath anumatha karanne ne) me rate awaasanaawata Soma hamuduruwo apawath une!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔයාලා සෝම හාමුදුරුවෝම අල්ලගෙන කතා කරනවා . අර අග්ගමහා පණ්ඩිත බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන කතා එතකොට බොරුද ? . බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා නැහැ මේවා බොරු කියලා . උන්වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ මේ හැම දේම අතෑරලා විමුක්ති මාර්ගය වෙත ගමන් කරන්න කියලා . නැකත් බොරුනම් , ප්‍රාචීන විද්‍යා බොරුනම් අර සිදුහත් කුමාරයා ඉපදුනු වෙලාවේ බමුණෝ ටිකක් කොහොමද කිව්වේ මෙයා ගිහිගෙයි නම් සක්විති වෙනවා පැවිදි උනොත් බුදු වෙනවා කියලා ? . බුදුහාමුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ විමුක්ති මාර්ගයේ ගමන් ගන්නෙක්ට මේ ශාස්ත්‍ර වැඩක් නැහැ කියලා . අදාළ වෙන්නේ තමන්ගේ අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න එක . ඒත් ගිහිගෙයි ඉන්න අයට මේවා බලලා වැඩක් කරගත්තා කියලා වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැනේ . අවුල් තියෙන්නේ අන්තගාමී වීම හා නොවීම අතරයි . ශාස්ත්‍රයට බැනලා වැඩක් නැහැ . වෙන්න ඕන අන්තගාමී නොවී ඉන්න එකයි .

   ඔයා මේ මන්තර කතාවක් ගැන කියලා තියෙන නිසා මම අහන්නේ .
   එහෙනම් ඔය පිරිත් කියන ඒවායින් මොනවා හරි බලපෑමක් වෙන්නේ කොහොමද ?

   බබෙක් හම්බෙන්න ඉන්න අම්මා කෙනෙක්ට අංගුලිමාල පිරිත කියන්නේ ඇයි ?
   විසාලා මහා නුවර තුන් බිය දුරු කරන්න රතන සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ ඇයි ?
   හාමුදුරුවරුන්ට සිදුවෙන අමනුෂ්‍ය අකටයුතුකම් දුරලන්න කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය දේශනා කරේ ඇයි ?
   ආටානාටිය පිරිත දේශනා කරේ ඇයි ?

   ඔය හැම එකකම අර්ථය වගේම ශබ්ධ ගැලපීමක් තියෙනවා . අක්ෂර ශුද්දියක් තියෙනවා . ඒ බලයත් මේ දේවල් වලට අදාලයි . මන්තර මතුරනවා . පිරිත් දේශනා කරනවා . ඒත් දෙකෙන්ම වෙන්නේ එකම දේ . කටින් කියනවා විතරයි කරන්නේ . ඔයාලා දන්නවද දන්නේ නැහැ , ඔය බාහුං සහස්ස කියන ජයමංගල ගාථාවල ගන පිහිටවීමේ වැරද්දක් තියෙනවා . ඒත් හාමුදුරුවරු ඒවා එහෙමම දේශනා කරනවා නිවැරදි කරන්නේ නැතුව .

   හොඳ මන්තර හොඳ හිතින් කියනවා . හොඳ පිරිත් හොඳ හිතින් කියනවා .
   නරක මන්තර නරක හිතින් කියනවා . ඕන නම් පිරිතුත් තියෙනවා නරක හිතින් කියලා මොනවා හරි කරන්න පුළුවන් ඒවා . මම ඒවා මෙතන කියන්න සූදානම් නැහැ . වැඩිපුර විස්තර අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ ලිපිය කියවන්න .

   http://sinduwagemiyasiya.blogspot.com/2015/07/blog-post_59.html

   Delete
  2. ඉතින් ඔයා ඔයාගේ පාඩුවේ බුද්ධාගම පිළිපදන් ඉන්න. මිනිස්සු පාඩුවේ හිටියට අමනුස්සයෝ පාඩුවේ ඉන් නෑ. ඒවයෙන් බේරෙන්න මේවා දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ. අනික මෙතන කොහෙද බිස්නස් එකක් තියෙන්නේ??? උදවු ඉල්ලන එක දෙවියන්ට කිසි වදයක් නෑ. දෙවියෝ කැමැත්තෙන් ඉන්නේ මිනිස්සුන්ට උදවු කරන්න

   Delete
  3. [ඕන නම් පිරිතුත් තියෙනවා නරක හිතින් කියලා මොනවා හරි කරන්න පුළුවන් ඒවා ] මම මේ ඇහුවමයි. කියන්නකෝ බලන්න උදාහරණ දෙක තුනක්වත් දැනගන්න?

   ලිපිය කියෙව්වා. පිරිත් දේශනා වලින් කියවෙන්නේ ධර්මය සහ ආශිර්වාදය. කිසිම කෙනෙකුට හානියක් හෝ අවැඩක් ප්‍රර්ථනා කරන්නේ නැහැ. ඒකනේ පිරිත ප්‍රභලයි කියන්නේ. හැබැයි, දුශ්ෂිල පුද්ගලයෙක්ට නම් පිරිත් නෙවෙයි වෙඩි නොවදින ඇඳුම් ඇඳගෙන හිටිය උනත් කර්මය වලක්වන්න බෑ කියන එක නම් ඉර හඳ වගේ විස්වාසයි

   Delete
 8. සමාවෙන්න පොඩි වැරදීමක් උච්චාරණය කරන්න නෙමේ අමාරු කියවන්න, එකේ ඉස්පිලි පාපිලි එහෙ මෙහෙ වෙලා, මගේ ෆොනේ (iPhone safari browser) එකෙයි pc (windows8 chrome browser) එකෙයි දෙකේම එහෙමයි පුළුවන්නම් image text or text document එකක් විදියට upload කරන්න ස්තුතියි !

  ReplyDelete
 9. Mathale tyana kalla witharai aul, puluwan nam comment wala copy paste karanna, samaharawita hariyata penei

  ReplyDelete
 10. මේව ගොඩක් වටිනවා දැනුම මිල කල නොහැකි

  ReplyDelete
 11. deviyanta pahanak hemadama thiyala eka nawattanna unoth edata e kenata balapemak wenawada?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ou
   nawaththanawanam thaman wadina deviyange dewalekata gihin pujawak thibbama hari.ethakota balapemak ne

   Delete
  2. eka pahanak tiyala eken vishnu deviyantath,shiva deviyantath,maha brahmayatath thun denatama wendata kamak nedda?

   Delete
 12. dewa arakshawa,deva belma lebuna kiyala dena ganne kohomada?

  ReplyDelete
  Replies
  1. eka danaganna monaahari igiyak sagngnawak labenawa.karanakota terei

   Delete
 13. hemadama pahana tiyala eka dawasak dekak pahana tiyanna beri unoth ekath prashnayak wenawada?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ou. thiyanna wennattan ita kalin dawase deviyangen awasra illuwama hari.
   beriwimakin tiyanna beri unanam ita passe dawase samawa ganna. ethakota prashnayak ne. habai ehemai kiyala kammeli kamata ho uwamanawenma nothiya idiyoth aniwaryen prashna enawa

   Delete
 14. pahana tiyaddi hemadama ekama isthaneka pahana thiyanna oneda?mokada man bod wela inne.samahara dawasata gedara yanawa.edata gedara idan pahana tiyanna puluwanda?

  ReplyDelete
  Replies
  1. gewal 2ka paha tibilla hariyan ne.eka geka eka tenaka witarak tiyanna. mama post ekak dannan owa okkoma pahadili karala.

   Delete
 15. man bawana karaddi
  me gathawa kiyanawa "gurur brahma
  gurur vishnu
  gurur devo maheshwara
  gurur shakshath tha
  bara prahma
  thashmaya sri guruwe namaha"
  ethakota mage nalala meda kakiyanawa wedi wenawa.wenada wage egata amaruth ne.hugak wela bawana karanna puluwn.

  ReplyDelete
 16. sathara waram dewi warunta wadina gathawa ewanna?

  ReplyDelete
 17. සමාවෙන්න මෙහෙම කියනවට. බුද්ධ ධර්මය අස්සේ මොනාද මේ 'නමහඃ' ගගා තියෙන මන්තර? මේවා බුද්ධ ධර්මය නෙවෙයි නේ... ඕක තමයි වෙලා තියෙන හෙනේ. මේවා වේද පොත්වල එන මන්තර. මන්තර වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඇතී , නමුත් ධර්මය නෙවෙයි මේවා. ඊට පස්සේ පන්සල් අස්සේ දේවාල තියෙන එකට විවේචන ලියනවා.
  ගාථා සහ සුත්‍ර කියන්නේ ශබ්ද රසය තියෙන ඒවා නෙවෙයි. ඒවායේ ධර්මය ඇත්තේ අර්ථ රසයෙන්.

  ReplyDelete
  Replies
  1. මන්තරේට උඩ තියෙන ගාතාත් බුද්ධ ධර්මය නෙවෙයි. ඒවා ත්‍රිපිටකයේ කොහෙවත් නෑ. පසුකාලීනව හාමුදුරුවරු ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් හදපුවා.
   වේද පොත්වල තියෙන මන්තරයක් නෙවෙයි මේක. වේද වල වෙනම මන්තර තියෙන්නේ. මේවා ලංකාවේ හා ඉන්දියාවේ මන්තර ශාස්ත්‍රය කරන අය හදපු මන්තර
   අර්ථ රසය වෙනම දෙයක් ශබ්ද රසය වෙනම දෙයක් ආරක්ෂාව ඒ දෙකටම වඩා වෙනස් දෙයක්. මෙතන කියල තියෙන්නේ ආරක්ෂාව ගැන

   Delete
  2. අධි+මානසික බව නම් පේනවා හි හි හි.....
   හා ඈ

   Delete
 18. ගොඩක් හොදයි ස්තුතියි

  ReplyDelete
 19. බුදුන් වැදලා දෙවියන්ට පිං දීලා මේ ගාථා ටික කියන්නද? එහෙම නැත්නම් මේ ගාථා ටික කියලා අන්තිමට දෙවියන්ට පිං දෙන්නද? මොකක්ද වඩාත් නිවැරදි ක්‍රමය ? කරුණාකර පැහැදිලි කරන්න.
  ස්තුති

  ReplyDelete
 20. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 21. mama danata maasa 3k vithara bhawanaa karanawa. udeta havasata rata pahana thiyenawa. namuth manasa ekthan une nahane? a ai kiyala kiyanna puluwanda karunakarala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mata bawana duyunu aurudu 15 k witara karla
   Hemotama ikmanta hita diyunu wen ne
   Ikmanta hita diyunu wenne pin tyena ho gya aatma wala godak bawana karapu ayage vitarai
   Karana bawanawa maru karama samaharawita hita ekthan wenna puluwan. Mokakda karana bawanawa?

   Delete
  2. mama ude havasa Anapana sathi bawanawakaranawa rata maithri bhavanawa karanawa 20min withara . ehema karana eka harida? karunaakara pahadili karanna sthuthi.

   Delete
  3. hodamai
   sthuthi

   Delete
 22. Oyage email aka Hari Facebook aka Hari awanawada
  Oyawa sambanda karaganna widiyak

  ReplyDelete
 23. Kavindunethsara7@gmail.com
  Please reply me

  ReplyDelete
 24. නිවසක අමනුෂ්‍ය දෝෂ ඇත්නම් ඒවා නැති කිරීමට බෝධිපුජා තබා ඒ පිං ඒ නිවසේ අමනුෂ්‍යයන් ගැන හිතාගෙන දුන්නොත් දොස් නැති කරගත හැකිද ?
  නැත්නම් එවැනි දොස් නැති කිරීමට බුදුගුණ බලයෙන් කරන්නේ කෙසේද ? කරුණාකර පහදා දෙන්න
  බුදුසරණයි

  ReplyDelete
  Replies
  1. pinkam haa pirith balayen iwath karanna puluwan durwala amanushya dosha witarai.
   amanussya balawathnam iwath karanna manthara gurukam aarakshaawak kirima aniwaryai. hodama wede borukarayek newena hoda manthara gurukam karana kenekta kiyala dosha iwath karagena aarakshawak daganna eka.

   Delete
 25. බොහොම පිං
  තව දෙයක් විෂ්ණු කතරගම දෙවියන් අතරින් බලගතුම දෙවියන් කවුද? නැත්නම් මේ දෙවියන්ගේ බලයන් එක සමානද ?

  ReplyDelete
 26. Yogithumani jalanandana piritha gewal wala kiyanna honda nadda

  ReplyDelete
 27. Deviyanta Sthrothra Danna Susudusu mona tie walatada

  ReplyDelete
  Replies
  1. ehema prashnayak ne. ona welawak hodai.
   udema ho hasawa 6 wage welawata dana eka wediya hodai

   Delete
 28. හොඳ වැඩක්,මේ වගේ ලිපි දිගටම ලියන්න.....

  ReplyDelete
 29. මම භාවනා කරන්න පටන්ගත්තාම ප්‍රශ්ණ වැඩිවෙනව ඒකට හේතුව කුමක් වෙන්න පුලුවන්ද?

  ReplyDelete
 30. මම දැක්ක මේ පිරිත් වලින් අවැඩ කරනව කිව්ව එහෙකට බැනල තිබුන..ඔව් පිරිත් වලින් අවැඩදායී දෙයක් කොහෙත්ම වෙන්නෙ නෑ..නමුත් ඇතැම් දුර්ජන මිනිස්සු ඉන්නව මේ අක්ෂර විද්‍යාව,ගුප්ත විද්‍යාව පිළිබඳව දැනුවත් පිරිස්...ඒ පුද්ගලයන් මේ පිරිත් හා ඇතැම් ගාථා වල අක්ෂර පිහිටීම් වෙනස් කරල අනුන්ට අවැඩ පිණිස භාවිතා කරන අවස්ථා තියෙනව...!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. අනිවාර්යයෙන්ම සෙත් පිරිත් වස් පිරිත් බවට පත් කරල හොදනැති වැඩ වලට ගන්න මිනිස්සු ඉන්නව. ඒක ඇත්ත. ඒක හරියටම කිව්වොත් එලිය ගන්න දල්වන පහනෙන් ගිනි තියනව වගේ, ඒකට ගින්දර වලට බැනල වැඩක් නෑ.

   Delete
 31. කවුරු වත් ගහ මරාගන්න ඕනෙ නෑ, අපි බෞද්ධයන් කියල කෑගහල කියන මිනිස්සු ගොඩාක්ම බෞද්ධ කියන වචනේ තේරුම වත් හරියට දන්නෙ නෑ. බෞද්ධයෙක් නම් කල යුතු ප්‍රථම දේ තමයි පස් පවින් වැලකීම, පන්සිල් පද 5 ආරක්ශා කිරීම. ඔය 5 හරියට රකින කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම නිවන් මග අවබෝධ කර ගන්නවා මයි. එතකොට මන්තර ගුරුකම් මේ ලෝකෙට නිකං පහල වෙච්ච දේවල් නෙවෙයි,ඒවා ඊර්ශිවරු විසින් මනුෂ්‍ය සහ නොපෙනෙන බලවේග අතර පනිවුඩ හුවමාරුව සදහා හදුන්වාදීපු ක්‍රමවේදයක් , හරියට කිව්වොත් ඔවුන් සමග කතා කල හැකි බාශාවක්. ඒව පිලිගන්න නොපිලිගන්න එක තමන්ගෙ වැඩක්, ඒත් යම්කිසි කෙනෙකුගේ විශ්වසය හෙලාදැකීම බෞද්ධයන් විදියට අපිට කොහෙවත් උගන්වල නෑ.

  ReplyDelete
 32. ඒක ඇත්ත, සමහර පිරිත් තියෙනවා හොද වගේම අකුරු දෙක තුනක් එහා මෙහා කරල නරක හිතින් කිව්වොත් වින කරන්න පුලුවන්. උදාහරණයක් ලෙස ජලනන්දන පිරිත. අද අපි භාවිතා කරන ජලනන්දන පිරිත නෙවෙයි නියම පිරිත. ඒව අවභාවිතා කරන නිසාදෝ මන්ද පිරිත් පොත් වලින් සමහර දේවල් ඉවත් කරල තියෙනවා. ඒක හරියටම කිව්වොත් ලෝකෙ තියෙන හොදම බෙහෙතක් වගේ, නියමිත මාත්‍රාව වෙනස් කරල ගත්තොත් කෙනෙක්ට මරනය කැන්දන්න උනත් පුලුවන්.
  භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොහෙත්ම කොහෙවත්ම දේශනා කරල නෑ ඒව අවභාවිතා කරන්න කියල, ඒත් මිනිස්සුන්ට ඕන දේ මිනිස්සු කරනව.ඒක තමයි මිනිස් හිත හරියටම කිව්වොත් හිත කියන්නේ තිරිසන් සතෙක්, ඒ සතාව මෙල්ල කරල තමන්ගෙ පාලනයට ගන්න
  කියල දෙන්න බුදුදහම තරම් වෙනත් ආගමක් මේ ලෝකෙ නෑ. ඒත් කිසිම දේකට ඕනෑවට වඩා ඇලෙන්න වත් ගැටෙන්න වත් එපා කියල තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරල තියෙන්නේ,පිරිතෙන් හරි මන්තර ගුරුකමෙන් හරි සෙතක් වෙනවනම් ඒක කලා කියල වරදක් .මම දකින විදියට නම් ඕනෑවට වඩා ධාර්මිශ්ථ කියල පෙන්නන්න හදන මිනිස්සු තමයි බුදුදහම විනාස කරන්නෙ.මොකද කිව්වොත් එයාල ඒව කොහෙත්ම පිලිපදින්නෙත් නෑ පොඩ්ඩක් හරි පිලිපදින කෙනාට ඒක කරන්න දෙන්නෙත් නෑ.මම උපතින් කතෝලික උන හොද බෞද්ධයෙක්.මම පන්සිල් පද පහම රකිනව ඒක බය නැතුව කියන්න මට පුලුවන්.

  ReplyDelete

Post a Comment